Eesti
English По-русски
Teated »

Toimusid Eesti ja Soome vahelised konsulaarkonsultatsioonid

30.05.2014

7. detsembril toimusid Tallinnas iga-aastased Eesti ja Soome välisministeeriumite vahelised konsulaarkonsultatsioonid. Konsultatsioonide käigus vahetati vastastikku huvipakkuvaid kogemusi ja informatsiooni. Eesti ja Soome vaheline koostöö konsulaarküsimustes on olnud alati tihe ja sisukas. Kahe naaberriigi konsulaarküsimused ning seisukohad on paljuski sarnased ning traditsioonilised kohtumised aitavad neid seisukohti veelgi paremini selgitada ja mõista. Soome delegatsiooni juhtis välisministeeriumi konsulaarteenistuse peadirektor Lauri Aaltonen, Eesti delegatsiooni juhiks oli konsulaarosakonna peadirektor Rasmus Lumi.

Mõlemad pooled tõdesid, et olemasolevates tingimustes tuleb suuremat tähelepanu pöörata konsulaartöö efektiivsuse kasvule. Selle saavutamise üheks võimaluseks oleks olemasolevate ressursside ühendamine. Aluseks võttes edukat koostööd teineteise esindamisel Schengeni viisade väljastamisel, võiks kaaluda esindamise laiendamist ka mitmete konsulaarteenuste osutamisele.

Tänavusel kohtumisel peatuti pikemalt dokumendisuhtluse lihtsustamise ja kodanike teenindamisega seotud teemadel. Arutati ka viisaküsimusi, Euroopa Liidu välisteenistuse rolli konsulaarabi osutamisel ning teisi päevakajalisi küsimusi.

Järgmised kahepoolsed konsulaarkonsultatsioonid leiavad aset 2012. aastal Helsingis.
 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee