Eesti
English По-русски
Teated »

Eesti ja Tšehhi välisministeeriumite vahel toimusid konsultatsioonid juriidilistes ja konsulaarküsimustes

30.05.2014

7.-8.11.2011 toimusid Tallinnas Eesti ja Tšehhi välisministeeriumi vahelised konsultatsioonid juriidilistes ja konsulaarküsimustes. Eesti delegatsiooni juhtis välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus, Tšehhi delegatsiooni juhtis asevälisminister Vladimir Galuška.

Arutati kahe riigi vahelist koostööd mitmetes konsulaar- ja juriidilises küsimuses sealhulgas vastastikku avalike dokumentide tunnustamisest, koostööst konsulaarteenuste osutamisel, kodanikele konsulaarabi andmisest. Tšehhi asevälisminister viitas Tšehhi laiale esinduste võrgule maailmas ning Tšehhi välisesindused on valmis osutama erakorralist konsulaarabi ka Eesti kodanikele.

Asekantsler Lauri Bambus avaldas heameelt selle üle, et ettevalmistamisel on Eesti-Tšehhi vaheline viisaesinduse kokkulepe, mille kohaselt Tšehhi hakkaks esindama Eestit viisaküsimustes Iraagis, Malaisias ja Mongoolias. Lepiti kokku, et parema koostöö saavutamiseks peaksid konsultatsioonid toimuma regulaarselt .

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee