Eesti
English По-русски
Konsulaarinfo » Konsuli vastuvõtt »

Konsuli vastuvõtt


Konsuli vastuvõtt toimub reedeti kell 10.00 - 13.00 järgmistes küsimustes:

Viisaküsimustes konsuli vastuvõttu ei toimu!

Konsuli vastuvõtt kõigis konsulaarküsimustes toimub ainult eelregistreerimisega telefonil +375 17 217 7060, e-posti aadressil consular.minsk@mfa.ee või täitke e-ankeet.

 

Riigilõivud konsulaarteenuste eest alates 1.01.2016:

ID-kaardi ja passi koostaotlemisel


Alates 15ndast eluaastast

80 €

·         Alla 15-aastased isikud;

·         Keskmise, raske või sügava puudega isikud;

·         Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud

25 €

ID-kaardi taotlemisel


Alates 15ndast eluaastast

50 €

·         Alla 15-aastased isikud;

·         Keskmise, raske või sügava puudega isikud;

·         Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud

10 €

Eesti kodaniku passi taotlemisel


Alates 15ndast eluaastast

60 €

·         Alla 15-aastased isikud;

·         Keskmise, raske või sügava puudega isikud;

·         Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud

20 €

Digi-ID taotlemisel

50 €

Elamisloakaardi taotlemisel


Alates 15ndast eluaastast

35 €

·         Alla 15-aastased isikud;

·         Keskmise, raske või sügava puudega isikud;

·         Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud;

·         Rahvusvahelise kaitse saaja

10 €

Euroopa Liidu kodaniku pereliikme elamisloakaart

25 €

 E-residendi digi-ID                                                                                     100€

Elamisload ja tähtajaline elamisõigus

 

Tähtajaline elamisluba

80 €

Tähtajaline elamisluba alla 1-aastasele välismaalasele

25 €

Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks

50 €

Euroopa Liidu kodaniku ja tema pereliikme elamisloa taotluse läbivaatamise eest

50 €

Tähtajaline elamisluba töötamiseks

120 €

Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks

180 €

Muud teenused

 

Tõendi andmine 

30 €

Dokumendi tellimine

20 €

Dokumendi edastamine

30 €

Perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõte

20 €

Abieluvõimetõendi väljastamine

20 €

Karistusregistri paberkandjal teatise väljastamine (üks kord aastas tasuta)

10 €

Eesti kodakondsusest vabastamise sooviavalduse läbivaatamine

15 €

Tõestamistoimingud

30 €

 

Riigilõivu saab tasuda saatkonnas kohapeal kas pangakaardiga või sularahas eurodes.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee