Eesti
English По-русски
Reisimine Valgevenesse »

Valgevene - Travel Info


RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Eesti kodanikule on vajalik viisa nii riigis viibimiseks kui ka transiidiks. Mitte ühegi teise riigi viisa, sealhulgas Venemaa viisa, riiki sisenemise ega transiidi õigust ei anna. Eesti kodanikud ja alalised elanikud peavad viisat taotlema Valgevene suursaatkonnast Tallinnast. 

Välisministeeriumi andmetel on Eesti kodanikele reisimiseks Valgevenesse järgmised erandid:
1) Alates 27.07.2018 saavad Eesti kodanikud ja välismaalase passiga Eestis alalist elamisluba omavad kodanikud siseneda Valgevenesse viisavabalt kuni 30 päeva, tingimusel, et sisenetakse Minski rahvusvahelise lennujaama kaudu (Venemaalt saabunud lennu puhul viisavabadus ei kehti). Viisavabaks sisenemiseks on vaja kehtivat reisidokumenti (pass), tervisekindlustust 10 000.- € kindlustuskattega ja vähemalt 25.- € väärtuses raha iga viibitava päeva kohta. Täpsem
info:  http://estonia.mfa.gov.by/en/consular_issues/a81c907e9c5ea81a.html
2) Lisaks on Valgevenes  kaks turismipiirkonda, mille külastamine on viisavaba. 3 päeva saab viisavabalt viibida Belavežskaja Puštša rahvuspargi territooriumil.  Rahvuspargi külastamiseks vajalikud dokumendid on kehtiv reisidokument, rahvuspargi pilet, mille saab osta kas reisibüroost või rahvuspargi kodulehelt end ise registreerides, reisikindlustus ja piiril täidetav migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Täpsem info rahvuspargi kodulehelt: http://bezvizy.npbp.by/ru/
3) Teine piirkond, kuhu saab samuti viisavabalt siseneda asub Grodno oblastis Augustowi Kanali piirkonnas ning selles piirkonnas on lubatud viibida ilma viisata 5 päeva. Kaasas peab olema kehtiv reisidokument, Augustowi kanali külastamist tõendav dokument, reisikindlustus ja piiril täidetud migratsioonikaart. Antud tingimustel saab siseneda riiki ainult kindlatest piiripunktidest. Rohkem infot antud piirkonna ja viisavaba sisenemise kohta leiab: http://www.grodnovisafree.by/index.php?lang=en
 
Juhime tähelepanu sellele, et  Valgevenel on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium sisenemistingimuste õigsuse ega nendest tekkinud kahjude eest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun:
Valgevene saatkond Eestis
Magdaleena 3, 11312 Tallinn
tel: (+372) 651 5500
faks: (+372) 655 8001
http://estonia.mfa.gov.by/

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut
Travel Information Manual´i   (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Valgevenesse sisenemisel tuleb täita migratsioonikaart, täidetud kaart esitatakse koos reisidokumendiga piirivalveametnikule. Migratsioonikaart tuleb alles hoida kogu riigis viibimise ajal, sellele tehakse ka märge riigis viibimise registreerimise kohta. Migratsioonikaart tuleb taas esitada piirivalveametnikule riigist väljudes.

Eesti kodanik saab viisa alusel Valgevenes viibida kuni 90 päeva poolaastas. Oma Valgevenes viibimine tuleb registreerida kohaliku siseasjade osakonna passi- ja viisateenistuses (OVIR),  kui Valgevenes viibitakse kauem kui 30 päeva, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/216112016001. Majutusasutustes korraldab registreerimist tavaliselt majutusasutus.

Passi ja migratsioonikaarti tuleks kogu Valgevenes viibimise ajal endaga kaasas kanda. Nendeks juhtudeks, mil pass tuleb mõneks ajaks ära anda (näiteks registreerimise vormistamiseks), soovitame enne reisile asumist teha passi isikuandmetega lehest ja viisast koopia ning seda passi asemel kaasas kanda.

Kui te olete ületanud viisaga lubatud viibimisaega või jätnud oma viibimise korrektselt registreerimata, peate kindlasti enne piirile siirdumist pöörduma oma viibimiskoha siseasjade osakonna passi- ja viisateenistusse, kus fikseeritakse viisarežiimi rikkumine ja vormistatakse väljasõiduks vajalikud dokumendid. Viisarežiimi rikkumisega võib kaasneda trahv ja/või sissesõidukeeld. Aegunud viisaga või registreerimismärketa (kui see on nõutav) piirile ilmumisel võidakse teid viibimispaika tagasi saata.

Oluline info: kui välismaalasele Valgevenes toime pandud seaduserikkumise eest määratud trahv on tasumata või on välismaalasel muid rahalisi kohustusi Valgevene riigi ees, võib piirivalve vastavalt Valgevene seadustele keelata välismaalase lahkumise riigist kuni trahvi tasumiseni või muude kohustuste täitmiseni.

TÄHELEPANU

Võimalike probleemide vältimiseks tuleks säilitada tähelepanu enda ja oma asjade (dokumendid, raha jms) turvalisuse suhtes. Eriti tähelepanelik tasub olla nii rahvarohketes kohtades kui ka autoga reisides, vältimaks sõidukisse sissemurdmist.

Põhimaanteed on Valgevenes tasulised (näiteks Brestist Minski kaudu Venemaa piirini viiv tee, Minski lennuväljale viiv tee, Minsk-Vitebski maantee, Minsk-Mogiljovi maantee, Minsk-Grodno maantee), Berestovica (PL)-Slonim, Liozno (RU)-Vitebsk, Minsk-Slutsk, Bobruisk-Gomel, vt kaardilt.

Tariif sõltub sõiduki tüübist, näiteks sõidukile täismassiga kuni 3,5 tonni (sõiduauto) maksab iga läbitud kilomeeter 0,04 eurot. Teemaksust on vabastatud Tolliliidu liikmesriikides (Kasahstan, Valgevene, Venemaa) registreeritud sõidukid, mille täismass ei ületa 3,5 tonni, samuti näiteks Valgevene registrisse kantud mopeedid, mootorrattad, traktorid, operatiivsõidukid, sõjaväe- ja korrakaitse sõidukid. Täpsemat infot saab veebilehelt www.beltoll.by.

Teemaksu saab tasuda vaid elektrooniline maksukogumissüsteem BelToll kaudu. Süsteemi kasutamiseks tuleb sõidukijuhil vastavas teeninduspunktis sõlmida leping, lunastada ja paigaldada autosse spetsiaalne seade ning tasuda ettemaks. Kui sõiduk, mis peab teemaksu tasuma, siseneb tasulisele teelõigule ilma nimetatud protseduure läbimata, on tegemist rikkumisega ja sellega kaasneb mitmesaja euro suurune trahv. Täpsemat infot saab veebilehelt www.beltoll.by.

Välisriigis registreeritud sõiduautoga Valgevenesse sisenedes tuleb sõiduk sisenedes deklareerida reisija tollideklaratsioonis (täidetakse kahes eksemplaris), riiki sisenetakse ja sealt väljutakse sel juhul läbi punase tollikoridori. Deklareerimata auto võidakse konfiskeerida. Lisainfot saab Valgevene Riikliku Tollikomitee kodulehelt.

Ajutiselt riiki toodud sõidukit võib kasutada (juhtida) vaid see isik, kes auto riiki sisenedes deklareeris. Teine isik võib sellist autot Valgevenes juhtida vaid juhul, kui auto deklareerinud isik ka ise autos viibib. Teisele isikule auto juhtimise üleandmine tähendab autole kehtestatud tollirežiimi rikkumist, rikkumise eest määratav trahv ja tollimaks võivad kokkuvõttes olla mitmeid kordi suuremad kui auto turuväärtus, ka võib kohus sellise auto konfiskeerida.

Oluline on teada, et Valgevenest lahkudes ei loeta kaasas olevat autokütust (kaasa arvatud sõiduki paagis olev kütus), isiklikuks tarbimiseks mõeldud kaubaks, kui sama isik või sama sõiduk sõidab Valgevenest välja sagedamini kui üks kord 8 ööpäeva jooksul. Sellisel juhul tuleb kogu kaasas olev kütus deklareerida ja tasuda vastavad maksud. Erandid kehtivad vaid professionaalsetele vedajatele.

Kohati võib esineda probleeme bensiini kättesaadavusega, eriti piirilähedastes tanklates. Kõrgema oktaanarvuga (98) bensiiniga varustamine võib olla ebaühtlane.

Reisides tuleks kindlasti vältida radioaktiivselt saastatud piirkondi, mis on enamasti teeäärsete viitadega ka märgistatud. Turistidel soovitatakse olla ettevaatlik või vältida liikumist sõjaväeosade ümbruses ning õhtustes/öistes metroopeatustes.

Valgevenes  pildistades või filmides tuleb arvestada sellega, et mitte igal pool (ka avalikus ruumis) ei ole see lubatud.

Joogiks soovitatakse tarvitada kauplustes müüdavat pudelivett.

Reisimine Valgevene ja Venemaa vahel

Juhime tähelepanu, et alates septembrist 2016 ei ole kolmandate riikide kodanikel, sh Eesti kodanikel, õiguslikku alust ületada Valgevene-Venemaa piiri autoga või rongiga. Valgevene-Venemaa piiri ületamine on võimalik ainult Valgevene ja Venemaa kodanikele.  Kui Eesti kodanik soovib autoga reisida Valgevenest Venemaale, siis tuleb seda teha läbi mõne teise riigi.

Hädaabinumbrid:

112

või

Pääste - 101
Miilits - 102
Kiirabi - 103

Kasulikud lingid:
Valgevene reisiinfo
Info välismaalase riigis viibimise kohta Minski siseasjade valitsuse kodulehelt

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Kui oled võõrsil viibides sattunud hädaolukorda, saad abi Eesti Suursaatkonnast Valgevenes.

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil:

+372 53 01 9999 või +372 6 377 440.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Minskis Platonova 1B, Minsk, Valgevene tel. (375 17) 217 7061, e-mail: embassy.minsk@mfa.ee